Acmelight Plastic je v tme žiariaca fraba určená na plastové porvchy a PVC.

Použitie: Farba je použiteľná na platové porvchy ako sú: záhradný nábytok,žalúzie, poštové schránky, kvetináče, darčeky, skrine, atď.
Spôsob použitia: štetcom, válčekom, alebo použitím vzduchových striekacích pištolí bez zahrievania. Farba môže byť nanášaná pri teplotách od -10°C do +30°C. Pred použitím dostatočne premiešajte a dobre očitsite a vysušte.
Vlastnosti: AcmeLight Plastic je farba určená na plasty:PVC, polystyrén, polypropylén, ABS plast, polykarbonát. Žiariaci efekt si udrží po dobu 10-14 hodín. Tento druh farby je uretánový akryl špičkovej technilógie s vynikajúcimi vlastnosťami odolávania voči škodlivých vplyvov, a tukov s výbornou mierou schnutia. Výsledné povrchové vrstvy tvoria jednoliaty povlak na povrchu a majú ušľachtilý hodvábny lesk, žiariaci v tme. Prevádzkové vlastnosti sú tiež výborné.
Skladovacie a bezpečnostné upozornenia: Skladujte v uzatvorených originálnych obachoch na uzatvorenom mieste pri teplotách od +5 do +20°C.
Doba použiteľnosti – 12 mesiacov od dátumu výroby.
Technické informácie:

Spotreba:
Priemerná spotreba závisí na podmienkach nanášania, no priemerne sa ohybuje okolo 7-8m2/l.

Login Form