AcmeLight Concrete je žiarivá farba na betónové povrchy

AcmeLight Concrete žiari v tme po dobou 10-14 hodín. Je to jednozložková polyuretánová žiariaca farba odolná voči vzdušnej vlhkosti s vysokou absorbciou a abrazovitou vhodná do exteriéru. Poskytuje ochranu pred vlhkom a vytvára stálu a odolnú povrchovú úpravu s dlhou životnosťou. Je odolná voči mechanickému poškodeniu, prírodným vplyvom, chemikáliám, oleju a čistiacim prostriedkom. Farba je vhodná na priamu aplykáciu bez riedenia.

Použitie: AcmeLight Concrete sa používa na dekorácie interiérov a exteriérov tvorených betónom, kameňom, keramickým obkladom, dlažobnými kockami prírodným, umelým alebo dekoračným kameňom, striekaným betónom, tvárnicami, obrubníkmi, azbestom, prípadne iné kamenné povrchy.

Spôsob aplikácie: Pred použitím dôkladne trasením premiešajte po dobu minimálne 5 minút až kým bude farba homogénna. Podrobné informácie o použití a technikách nanášania prostredníctvom striekania (airbrushing) vám na požiadanie zašleme.
Spotreba: Priemerná spotreba na žákladné nátery je prigližne 4-7 m2/l avšak spotreby veľmi závisí od porvchu na ktrorý je farba nanášaná.

Skladovacie a bezpečnostné informácie: Farbu uchovávajte bezpečne uzatvorené v kontaineroch, aby ste zarbránili vplyvu tepla a priameho slnečného svetla. Garantovaná doba použiteľnosti - 12 mesiacov od dátumu výroby.
Miestnosti, v ktorý je náter aplikovaný, by mali byť dostatočne vetrané. Počas aplikácie používajte osobné ochranné prostriedky.

 

Technické informácie:

Doba svietivosti:
6-8 hodín


SchnutiePríprava povrchov:
Povrch dokonale očistite od uvoľnených častí, pracu alebo nečistôt.

 


Balenie:
plechovice s obsahom 0,5 l, 1 l, a sudy s obsahom 5 l a 20 l.

 


Obsah:
založené na vysoko kvalitnej 2K akrilovej živici s overenými aditívami ako sú xylén a zmes stérických solí.


Doba použiteľnosti:
18 mesiacov od dátumu výroby.

Login Form