V tme žiariace evakuacné symboly majú za úlohu usmerniť pohyb pri evakuácii.

Vyrábame evakuačné symboly v súlade so štandardmi ISO 6309:2007, GOST R 12.2.143-2002 a ISO "Safety Guidance Systems" (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO/CD 16069). Pri ich výrobe sa používa samolepiaca páska z PVC. Znaky sú vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči vonkajším vplyvom (odolný teplotám od -20 do +70°C).

Odolný voči agresívnemu prostrediu. Pre konfort pri práci sú znaky predrezané a pripravená na nalepenie na povrh. Všetky evakuačné znaky môžeme zaslať do ktoréhokoľvek regiónu Ukrainy, Ruska, Bieloruska a ostatných krajín Spoločenstva nezávislých štátov, Európy a ostatných krajín. Naše ceny Vás prekvapia.

Выход здесь (левосторонний)

Východ (ľavá strana)

Выход здесь (правосторонний)

Východ (pravá strana)

Направляющая стрелка

Smerová šípka

Направляющая стрелка под углом 45

Smerová šípka s 45° uhlom

Направление к эвакуационному выходу направо

Smer k východu vpravo

Направление к эвакуационному выходу налево

Smer k východu vľavo

Направление к эвакуационному выходу направо вверх
Smer k východu vpravo nahor

Направление к эвакуационному выходу налево вверх

Smer k východu vľavo nahor

Направление к эвакуационному выходу налево вниз.

Smer k východu vľavo nadol

Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)

Označenie núdzového východu (pravá strana)

Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

Označenie núdzového východu (ľavá strana)

Направление к эвакуационному выходу прямо

Smer k východu rovno

Направление к эвакуационному выходу прямо

Smer k východu rovno

Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)

Smer k núdzovému východu (dolu po schodoch)

Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз)

Smer k núdzovému východu (dolu po schodoch)

Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх)

Smer k núdzovému východu (nahor po schodoch)

Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх)

Smer k núdzovému východu (nahor po schodoch)

Для доступа вскрыть здесь

Na získanie prístupu tu otvorte

Открывать движением от себя

Otvorte pohybom od seba

Пункт (место сбора)

Zraz (zhromaždisko)

Указатель выхода

Označenie východu

Эвакуационный (запасной) выход

Evakuačný (núdzový) východ

Направление эвакуации

Smer úniku

Login Form