Vyrábame bezpečnostné symboly v súlade s normami ISO 6309:2007, GOST R ISO 12.2.143-2002 a ISO "Safety Guidance Systems" (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO/CD 16069). Pri ich výrobe sa používa samolepiaca páska z PVC. Znaky sú vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči vonkajším vplyvom (odolný teplotám od -20 do +70°C).

Odolný voči agresívnemu prostrediu. Pre konfort pri práci sú znaky predrezané a pripravená na nalepenie na povrh. Všetky evakuačné znaky môžeme zaslať do ktoréhokoľvek regiónu Ukrainy, Ruska, Bieloruska a ostatných krajín Spoločenstva nezávislých štátov, Európy a ostatných krajín. Naše ceny Vás prekvapia.

Nahliadnite do cenníku bezpečnostných systémov.

Работать в защитных очках

Práca s ochrannými okuliarmi

Работать в защитной каске (шлеме)

Práca s ochrannou prilbou

Работать в защитных наушниках (шлеме)

Práca s ochrannými slúchadlami(prilbou)

Работать в средствах защиты органов дыхания

Práca s ochranným respirátorom

Работать в защитной обуви

Práca v ochrannej obuvi

Работать в защитных перчатках

Práca v ochranných rukaviciach

Работать в защитной одежде

Práca v ochrannom obleku

Работать в защитном щитке

Práca s ochranným štítom

Работать в предохранительном поясе

Práca s ochranným pásom

Проход здесь

Priechod je tu

Общий предписывающий знак

Všeobecné upozornenie

Переходить по надземному переходу

Priechod cez nadchod

Отключить штепсельную вилку

Vytiahnite zástrčku

Отключить перед работой

Pred prácou vypni

Курить здесь

Miesto pre fajčiarov

Поясняющая надписьVysvetľujúci nápis

Работать на высоте с привязанным ручным инструментом

Práca vo výške s požadovanými nástrojmi pripnuteľnými nástrojmi

Подавать сигнал перед пуском механизма

Pred zapnutím vybavenia dajte signál

Работать с инструментом, не дающим искры

Pracujte s nástrojmi neprodukujúcimi iskry

Плакат предписывающий

Plagát upozoňujúci na povinnosti

подъем здесь

Zostup je tu

Влезать здесь

Zachyťte sa tu

 

 

Login Form