Elektrické osvetlenie je tradične jeden z najdôležitejsích prvkov v systémoch objektov umožňujúcich život ale aj bezpečnost v prípadoch nebezpečenstva, požiarov, úrazov, prírodných katastrof, ale aj teroristických útokov. Avšak ich správne fungovanie je podmienené rôznymi faktormi, ktoré vašak v takýchto prípadoch môžu zlyhať. Napríklad po teroristických útokoch v USA na budovy svetového obchodného centra a Pentagon, sa zdalo že tieto systémy budú fungovať bez problémov, no vždy sa môže vyskytnúť situácia, kedy zlyhajú a zapríčinia škody alebo straty na životoch, ktoré môžu nabrať katastrofálne rozmery. V takýchto prípadoch záchrana ľudského života z väčšej miery závisí na jeho schopnosti orientácie v prostredí, bez prirodzeného alebo umelého osvetlenia.

V posledných rokoch boli prijaté právne normy, upravujúce umiestnenie v tme žiariacich orientačných a bezpečnostných tabúľ v objektoch, ktoré budú dobre rozoznateľné v zadymenom alebo temnom prostredí, a ktoré by zabezpečili jednoduchšiu a rýchlejšiu evakuáciu po celom svete. Dlhodobé svietenie v tme je vlastnosť, ktorá bola dosiahnutá použitím kryštálov zlúčením alkalických hlinitanov.

Kryštalické zlúčeniny vo forme prášku môžu byť použité ako plnidlá pre rôzne materiály ako napríklad plast, samolepiace vinylové fólie, farby, látky, nite, keramika atď. Pod vplyvom svetelných kvánt umelého aprírodného pôvodu, kryštály z týchto zlúčenín prechádzjú do do excitovaného stavu so zachovaním energie, a emitujú nové kvantá svetla vo viditeľnom spektre. V tme luminiscenčné prvky, ktoré sa používajú ako evakuačné tabuľky budov, konštrukcií a dopravných zariadení pre prípad núdze - v prípade prerušenia elektrického osvetlenia ale aj pri procese realizácii mimoriadnych opatrení sa nazývajú foto-luminiscenčné evakuačné systémy (FES).

V niektorých krajinách, ako je Nemecko, Anglicko,Spojené štáty a ďalších, sú takéto systémy vytvárané v súlade s požiadavkami národných noriem. Podrobné požiadavky na použitie v tme foto-luminiscenčných prvkov sú tiež formulované Medzinárodnou námornou organizáciou IMO pre plavidlá, čo je v súlade s medzinárodnou normou ISO "riadenia bezpečnostných systémov" (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO / CD 16069) ako zabezpečenie únikových ciest za použitia v tme žiariacich fluorecenčných materiálov.

V porovnaní s elektrickými systémami osvetlenia evakuačných ciest, FES má množstvo nesporných výhod. Niet divu, prečo sa počet objektov, ktoré sú vybavené FES vo svete neustále rastie. Najslávnejšia z nich je nedávno po teroristických útokoch obnovená slávna budova Pentagonu. Po rekonštrukcii bola vybavená FES, ktoré sú vyrobené z materiálov s vysokým jasom a dlhým svietením.

Moderné prvky FES neobsahujú fosfor a iné škodlivé a rádioaktívne látky. Štrukturálne FES sú vyrábané s hľadom na požiadavky na ergonómiu a moderný dizajn. Je plne zodpovedajú vlastnostiam a štýlu každej budovy. Aplikácia FES má nasledujúce špecifiká: FES nespotrebúva elektrinu, tak ich prvky sú bez množstva podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie elektrických spotrebičov, a to: elektroinštalácia, spínacie, ochranné a automatizačné elektrické jednotky a ďalšie príslušenstvo elektrických zariadení. V tomto ohľade jú v tme žiariace prvky FES ľahko a rýchlo v činnosti z hľadiska bezpečnej evakuácie miesta, v akomkoľvek fragmente konštrukcií a celých konštrukciách budov: dvere, zábradlia, a schodiskové stupne, ale aj na podlahe chodieb a priechodov. FES prvky sú elektricky bezpečné. V prípade dotyku nevzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Prvky FES nemôžu byť zdrojom vznietenia a výbuchu, pretože na rozdiel od elektrickej žiarovky, svietia studeným svetlom. Tento faktor je dôležitý najmä u vysoko rizikových zariadení.

V tme FES nevyžadujú prevádzkové náklady, a preto nie je nutné disponovať ani minimom spotrebného materiálu na výmenu chybných žiaroviek, LED, prípadne vlastných zdrojov napájania ako sú batérie a akumulátory. Nie je potreba mať kvalifikovaných pracovníkov údržby, nakoľko skontrolovať ich účinnosť je jednoduché: stačí vypnúť elektrické osvetlenie. Jediné ošetrenie môže predstaovať odstránenie prachu z povrchu prvkov FES, čo môže byť vykonané aj nekvalifikovanou pracovnou silou. V tme žiariace FES je decentralizovaný systém prvkov čo je príčina, prečo je problematické ich vyradenie z prevádky. Tento fakt je nevýhodou pre teroristické skupiny pri realizácii ich útokov. Aby boli vyradené z prevádzky je potrebné ich fyzicky zdemontovať a pri stovkách takto namontovaných prvkov je to za krátku dobu nemožné.

Ale hlavným charakteristickým rysom v tme žiariacich prvkov FES, na rozdiel od elektrických svetiel, ktoré sú zvyčajne umiestnené na miestach na chodbách, na dverách evakuačných východov, na schodoch je svietenie nie bodkovaným svietiacim obrazom ale rovnomerne rozložené svetlo po celej ploche prvku. Táto vlastnosť, samozrejme poskytuje účinnejší orientáciu ľuďom v núdzovej situácii, v dyme alebo úplnej tme, nie len nájsť únikový východ rýchlo a bez paniky, ale tiež úspešne prekonať schody, obísť stĺpy, vyčnievajúce rohy stien, priemyselných zariadení a iné prekážky. Schopnosť dobrej orientáciu v dyme, alebo tme umožňuje pracovníkom objektu, aby aktívne riešili vzniknutú situáciu a čelili núdze, v určitých situáciých im dokonca zabrátniť alebo aspoň zmierniť vplyv požiaru a tak eliminovať straty na minimum.

V tme žiariace prvky FES sú v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy "riadenia bezpečnostných systémov" ISO (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO / CD 16069) a sú rozdelené do dvoch skupín: značky a značenie. Klasifikácia prvkov FES s obrázkami príkladov prvkov skupiny sú znázornené na obrázku 1. a 2

 

????? ????? ?????????????

??????????? ? ?????????????? ?????? ?? ???????? ????

 

Obr. 1 Požiarno-bezpešnostné systémy.

 

 

Obr. 2 Značkovače

 

Skupina v tme žiariacich značiek Skupina zahŕňa nasledujúce prvky FES:

1. bezpečnostné značenie, v súlade s požiadavkami "riadenia bezpečnostných systémov" ISO (ISO/TC145/SC2/WG3: ISO / CD 16069), spravidla sa tieto znaky používajú v protipožiarnej bezpečnosti a evakuačných značeniach;

2. symboly Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), v súlade s rezolúciou IMO sú používané pre umiestnenie na plavidlách;

3. šípky, označujúce smer východov a núdzových evakuačných otáčaní kľučky dverí a núdzové brzdy, rukoväte spínačov prístrojov, smer otáčania ventilov a potrubných armatúr a pod;

4. evakuačné plány, vopred navrhnuté systémy, kadiaľ vedú únikové cesty, evakuačné a núdzové východy, definice pravidiel ľudského správania, poriadku a postupnosti úkonov v núdzovej situácii;

5. dosky s nápismi a obrázkami, štítky, štítky na opravné prostriedky, prostriedky prvej pomoci a záchrany, púzdra, skrine na zabezpečovacie prostriedky, objekty rýchlej identifikácii.

V tme žiariace označenia obsahuje riadky (pásma), ploché a objemné výrobky, z foto-luminiscenčnej látky a používajú sa pre označenie smeru a hranice pre bezpečný pohyb k východu, rovnako ako vykonávanie úkonov, ktorých cieľom je prevencia požiarov nehôd a ďalších mimoriadnych udalostí:

Pic.3 Označenia únikových východov

 

 

Pic.4 Použitie v priemyselných priestoroch

Analýzy nebezpečných situácií a skúsenosti pri záchrane ľudských životov je potrebné uvažovať aj so zlyhaním v dodávke elektrického prúdu.

 

Pic.5 Použitie FES v metre.

 

Pic.6 V tme svietiace značkovače nakreslené vo vagóne.

Login Form