Photoluminescent markings Photoluminescent markings Photoluminescent markings Photoluminescent markings

Opis produktu.

Osvetľovacie znaky evakuačných trás – sa v miestach kde sa nachádzajú ľudia a kde môže dôjsť k núdzovým stavom očakávajú.

Použitie.
Sinálne počítadlá, čiary, šípky a ukazatele sú používané v protipožiarnych systémoch pre dané umiestnenia prvkov protipožiarnej ochrany, bezpečnostných systémov, nástrojov osobnej ochrany, určovania evakuačných zón a blokovanie je prísne zakázané.
Fotoluminiscenčné značenie je povinné v:

- výchovných a medicínskych inštitúciách;

- staveniských a priemyselných priestoroch;

- verejných budovách a zariadeniach;

- hoteloch a ubytovniach;

- podchodoch, staniciach metra a železnice;

- kinách, koncerných sálach, eskalátoroch a domoch;

- doprave a pracovných odevoch;

Vybavenie.

(Núdzové unikové značenie) je odolné voči premenlivým teplotám. (Od -40 do +70 °C). Produkt je príkladom zvýšenej odolnosti voči oteru a ochraňuje povrch pred mechanickým poškodením.
Farba svetla: zelená.
Zvýšená svietivosť.

Login Form