Opis produktu.

Luminiscenčná farba sa dodáva v kovových nádobách s objemom 1 a 5 litrov a sudoch s objemom 20 a 50 litrov.
Farba žiarenia: zelená.

Zloženie: roztok organických zlúčenín, alkydovo-uretánové živice s pridaním funkčných aditív so zvýšenou dobou emitácie svetla.

Použitie.

Fotoluminiscenčná farba Acmelight FES sa používa na označenie evakuačných trás (evakuačných plánov), ikon. Ideálne na vyobrazenia protipožiarnych systémov a značenia. Naneste farbu na akýkoľvek povrch, vrátane interiérov a exteriérov. Veľmi populárne v poslednom období sa stalo obnovanie značenia.

Skladovanie.

Farba by mala byť skladovaná v originálnych a uzatvorených kontaineroch v miestnosti s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 80% a pri teplotách od +5 do +20°C mimo dosah detí. Trvanlivosť - 36 months.

Spôsob použitia.

Protipožiarna ochrana a bezpečná evakuácia (evakuačné trasy) sú závislé na správnom použití farby Acmelight FES.

Skôr ako nanesiete fotoluminiscenčnú farbu Acmelight FES, musí byť dokonale premiešaná. Povrch na ktorý bude farba nanášaná by mal byť odmastnený a pripravený (odstránený prach, nečistoty, staré nátery). Na nášanie môžete použiť štetec, rozprašovač alebo valček.

Doba schnutia pri teplote 20°C s relatívnou vlhkosťou 50% sa pohybuje od 2 do 6 hodín.

Krytie od 10 do 13 m2 na liter farby v závislosti na kvalite povrchu.

Cena: podrobný cenník vám zašleme na vyžiadanie.

Login Form