Opis produktu.

Formát evakuačných plánov: A3 a A4

Obsahujú obvodové a vnútorné steny chodieb, schodísk, miestností v budovách, obytných a pracovných miestností. Schémy obsahujú symboly ukazujúce najbezpečnejšie únikové trasy a núdzové východy. Evakuačné plány zahŕňajú štandardné značky označujúce umiestnenia najbližších požiarnych zariadení, zariadení zdravotnej starostlivosti, telefónov, respirátorov, plynových masiek a pod.

Použitie.

Evakuačný páln: sa používa v protipožiarnej bezpečnosti, ako na pracoviskách, tak aj v domoch, úradoch, školách, predškolských zariadeniach, v doprave, staniciach metra a železnice, letiskách, nemocniciach a pod.

Skladovanie.
Evakuačné plány
sú odolné voči vonkajším vplyvom vrátane ultrafialového žiarenia a extrémnym teplotným vplyvom.

Výhody.
Rýchla a správna evakuácia pri požiary môže napomôcť pri predchádzaní katastrofikým dôsledkom. Hlavným účelom v tme svietiacich evakuačných plánov - jednoduché určenie možných evakuačných trás a východov, ale aj označenie umiestnenia životne dôlezitých prostriedkov pre prpípad nebezpečenstva (požiarna bezpečnosť). Správne naplánovanie evakuácie pomôže doviesť správanie ľudí tak, aby spolupracovali.

Vlastnosti.
V tme žiariaci plán môže (protipožiarny plán) môže byť nanesený na plastovú fóliu alebo papier.

Login Form